Aanvragen kortingskaarten

Niettegenstaande de vele verminderingskaarten op NMBS en De Lijn blijft de 50%
kortingskaart van de Gezinsbond erg interessant. Deze kortingskaart voor het openbaar
vervoer is een recht voor gezinnen of personen die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Er zijn 4 kaarttypes:

  • Kaart 6-12 jaar (geldig tot 31/12 van het jaar dat het kind 12 wordt)
  • Kaart 12-18 jaar (geldig tot 31/12 van het jaar dat de jongere 18 wordt)
  • Kaart ouders levenslang recht (telkens in een vaste periode van 5 jaar geldig)
  • Kaart tijdelijk recht (één jaar geldig tot 31/12)
Om van de kortingskaart te kunnen genieten, moet het gezin in België verblijven en minimum
drie kinderen
tellen.

De 'korting groot gezin' wordt verleend aan de kinderen die jonger zijn dan 25 jaar en die
recht hebben op kinderbijslag, en aan hun ouders. De ouder die ten minste drie eigen
kinderen gehad heeft, krijgt levenslang recht op de korting.
Alle andere ouders of partners en hun kinderen behouden tijdelijk de korting zolang het
op die manier samengesteld gezin tenminste één kind telt dat recht geeft op
kinderbijslag.
Een kind dat definitief als persoon met een handicap van ten minste 66% erkend is, telt
per definitie voor twee.
Overleden kinderen die bij naam in het bevolkingsregister werden ingeschreven, tellen
mee om het recht op de korting van de ouders of partners en de andere kinderen te
bepalen.
De kinderen behouden het recht op de korting zolang zij recht hebben op kinderbijslag.

De kaarten hebben een vastgestelde geldigheidsduur (1 tot 5 jaar); daarna dienen ze
hernieuwd te worden.
Alle leden van de Gezinsbond kunnen trouwens (zonder voorwaarden) 5% korting
krijgen bij de aankoop van

Aanvraag/hernieuwing kortingskaarten Wevelgem


  • Voor nieuwe aanvragen brengt u een gezinssamenstelling binnen (te bekomen op het gemeentehuis)
  • Hernieuwing: online hernieuwen klik hier
  • U wordt verwittigd wanneer u de kaarten kan komen afhalen.

Verantwoordelijke: Karine Vanmarcke, Weggevoerdenstraat 12, Wevelgem
Tel: 056 41 69 56