Contacten

 

contact

Straat

Telefoon

E-mailadres

Erevoorzitter Lionel Denys Vredestraat 1 056/41 33 96
Voorzitter Katrien Denys Nieuwstraat 130 056/40 24 25
Secretaris Heidi Vermeulen Nieuwstraat 183
056/ 32 85 29
Ledenadministratie Veroniek Pil Past. Van Lerberghestr. 4
056/ 40 23 03
Onthaal Stefanie Tyberghien Albertstraat 22
056/ 42 08 64
Logistieke ondersteuning Nancy Mourisse Maurits Lauwersplein 5
056/ 32 38 45
Penningmeester Philip Verhagen Nieuwstr. 130 056/ 40 24 25

Ledenvoordelen en
kortingskaarten

Karine Vanmarcke Weggevoerdenstr. 12 056/ 41 69 56
Gezinsvakantie
Familiatours
Renée Martheleur
Lyonel Denys
Pater Damiaanstraat 17
Vredestraat 1
056/ 42 20 05
056/ 41 33 96

Gezinsspaarkaart Renée Martheleur Pater Damiaanstraat 17 056/ 42 20 05
Cunsumentenwerking Gerda Vanneste
Katrien Denys
Kapellestr. 64
Nieuwstraat 130
056/ 41 94 18
056/ 40 24 25

Kinderoppasdienst Katrien Denys Nieuwstr. 130 056/ 40 24 25
Jonge Gezinnenactie Relinde Demeester
Emmy Holvoet
Leuricock 6
Menenstraat 88
0487/ 24 52 10
056/ 40 46 43

Grootouders &
Senioren Actie
Lionel Denys
Karine Vanmarcke
Marleen Vangeluwe
Vredestraat 1
Weggevoerdenstraat 12
Artoisstraat 34

056/41 33 96
056/ 41 69 56
056/ 40 11 01

Gezinssportfederatie
(Zwemmen &)
Sien, Simon
Jolien, Joran
Kloosterstr. 50
.
056/ 40 42 11
.